Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wsparcie kształcenia zawodowego w Gminie i Mieście Jastrowie

Utworzono dnia 03.06.2022

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 50 uczniów Branżowej szkoły I stopnia im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu, podniesienie kompetencji, kwalifikacji lub umiejętności 4 nauczycieli w/w szkoły, a także podniesienie jakości kształcenia zawodowego w wyniku doposażenia pracowni gastronomicznej i mechanicznej.

Wartość projektu: 497 609,68 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 447 848,71 zł